Zestaw do pomiaru zapiaszczenia

Zestaw zawartości piasku

 

 

Zapiaszczeniem jest wartość procentowa ziaren piasku większych niż 74 mikrony. Okresowa kontrola zapiaszczenia jest konieczna przy pracach wiertniczych w celu uniknięcia nagromadzenia sie piasku wokół narzędzi, oraz zakłóceń udanych operacji wiertniczych w późniejszym okresie.

Preferowaną metodą określania zawartości pyłu jest analiza sitowa ze względu na stopień niezawodności testu i prostotę wymaganego wyposażenia. Objętość piasku, włączając przestrzeń między ziarnami, podawana jest w procentach objętości zawiesiny. Wartość odczytywana w tubie pomiarowej podana jest jako procent objętości.

Zestaw do pomiaru zapiaszczenia zawiera ekran siatkowy, plastikowy lejek, montowany na plastikowy cylinder zawierający ekran siatkowy typ 200 oraz mocowana od dołu cylindra szklana menzurkę ze skalą od 0 do 20 wskazującą  procentowe zapiaszczenie płynu. W zestawie do pomiaru zapiaszczenia znajduje się też analityczny pojemnik na wodę. Wszystko to opakowane jest w ergonomiczne opakowanie przenośne.

Do probówki z podziałką wlewa się 20 ml płuczki i rozcieńcza wodą do 100 ml. Zawartość przelewa się na sito i przemywa wodą tak długo, aż na sicie pozostanie piasek. Następnie wkłada się odwrócone sito do lejka, spłukując wodą piasek spod sita wpada do probówki. Następnie odczytuje się objętość piasku. Dla otrzymania zawartości w procentach należy odczytaną objętość w ml pomnożyć przez 5.

 

 

Zestaw pomiarowy w walizce 8040.00.00000
Walizka mała 1000.10.00001
Tryskawka 8040.00.00002
Szklana probówka 8040.00.00003
Lejek 8040.00.00004
Sito 200 Mesh 8040.00.00005