API Waga płuczkowa

Waga płuczkowa

 

 

Jedną z niezbędnych wlaściwości w procesie wiertniczym jest kontrola gęstości płuczki wiertniczej. W mechanicznej wadze płuczkowej na jednym końcu ramienia wagi znajduje się naczynie z zawiesiną płuczki, które należy zrównoważyć przez przesunięcie ciężarka wzdłuż ramienia do punktu, przy którym ramię wagi przyjmie położenie poziome według wskazań poziomicy. Odczyt na podziałce ramienia wskazany przez krawędź ciężarka od strony podparcia oznacza ciężar właściwy badanej płuczki. Oferowane przez naszą firmę wagi płuczkowe są skonstruowane z wytwrwalego tworzywa, tak aby przetrwac niedogodne warunki jakie panują w czasie operacji wiertniczych.

Czteroskalowa waga płuczkowa jest to precyzyjne urządzenie pomiarowe stosowane do pomiaru gęstości. Posiada skalę od 6 do 24 funtów na galon bądź skalę gęstości względnej od 0,72 do 2,88 g/cm3. Waga płuczkowa składa się z naczynia na próbk ę o stałej objętości z pokrywką połączonego z ramieniem wagi posiadającym cztery skale z podziałką. Po jednej stronie znajdują się skale pomiaru gęstości w funtach na galon (LB/GAL) oraz gęstości względnej (SP GR-g/cm3). Po drugiej stronie znajdują się skale do pomiaru funtów na stopę sześcienną (LBS/CU.FT) oraz funtów na cal kwadratowy na 1000 stóp głębokości (LBS/SQ.IN/1000FT).

 

 

Waga płuczkowa 8010.00.00000
Dekiel od wagi płuczkowej 8010.00.00001