Szirometr

Szirometr

 

 

Szirometr oferowany przez firmę MUDTEST jest zestawem do mierzenia naprężeń tnących w płuczkach wiertniczych. Składa się on z dwóch walcowatych tub oraz menzurki pomiarowej z centralnie umiejscowioną sztycą z nadrukowaną skala, z której odczytuje sie naprężenia tnące w jednostce lbs/100 ft² .

Wykonanie pomiaru jest bardzo proste i nie czasochłonne. Należy naczynie cylindryczne wypełnić świeżo wymieszaną płuczką. Na listwę z podziałką nałożyć tulejkę duraluminiową tak, aby jej dolna krawędź dosięgała poziomu płuczki, a następnie puścić tulejkę, umożliwiając jej swobodne opadanie w płuczce. Za pomocą sekundomierza mierzyć czas od momentu opuszczenia tulejki.

Po odczekaniu 1 min należy odczytać na podziałce cyfrę wskazywaną przez górną krawędź tulejki, następnie wyjąć tulejkę i pozostawić na 10 min płuczkę w spokoju. Po 10 min powtórzyć pomiar jak poprzednio. Za miarę wytrzymałości strukturalnej przyjmuje się odczyty na podziałce, zapisując oddzielnie wartości wytrzymałości strukturalnej początkowej i po 10 min.

 

 

Szirometr 8050.00.00000
Rurka, 5 g 8050.00.00001
Skala 8050.00.00002
Walizka mała 1000.10.00001
   
Szirometr z płyta nośna, 20 g 8050.10.00000
Płyta nośna, 20 g 8050.10.00002
Ciężarki, 10 mg - 50 mg 8050.10.00003