Lejek Marsha

Lejek Marsha

 

 

Lepkościomierz lejkowy Marsha to wytrzymałe, łatwe w obsłudze urządzenie stosowane do przeprowadzania szybkich pomiarów lepkości zawiesiny płuczkowej (wiertniczej / bentonitowej). Na otrzymany wynik pomiaru istotny wpływ ma stopień zżelowania oraz gęstość zawiesiny. Częste kontrolowanie lepkości za pomocą lejka informują użytkownika o nagłych zmianach lepkości zawiesiny, które mogłyby wymagać działań korygujących.

Oprócz Lejka Marsha procedura ta wymaga pojemnika na pobranie próbki zawiesiny, pojemnika z podziałką (miseczka z miarką) na zawiesinę wypływającą z lejka, stopera do pomiaru upływu czasu oraz termometru do pomiaru temperatury próbki zawiesiny.

Do pomiaru należy używać czystego i suchego lejka. Przymknąć palcem wylot lejka, wlać przez sito świeżo wymieszaną płuczkę wiertniczą, aż lustro cieczy osiągnie poziom sitka. Szybko odsunąć palec , uruchamiając jednocześnie sekundomierz.

Czas wypływu do cechowanego naczynia 1000 cm3, mierzony w sekundach, jest umowną miarą lepkości.

 

 

Lejek Marsha, 4,76 mm 8020.00.20000
Pojemnik analityczny     8020.00.50000
Stojak na lejek Marsha  8020.00.70000
Stoper 3600.00.00000
Termometr 3700.10.00000