Harfa kulkowa

Harfa kulkowa

 

 

Za pomocą harfy kulkowej według normy DIN 4127 mierzy się granice płynności zawiesiny. Pomiar wykonuje się, zanurzając jednocześnie stalowe i szklane kule o różnych średnicach w badanej zawiesinie. Przy danej gęstości zawiesiny do każdej z tych kulek przyporządkowana jest inna krytyczna skuteczna granica płynności. Kule, których krytyczna granica płynności jest mniejsza od krytycznej granicy płynności zawiesiny, pozostają w stanie zawieszenia. Kule, których krytyczna granica płynności jest większa, niż krytyczna granica płynności zawiesiny, są zanurzone.

 

Kule są oznaczone w kolejności rosnącej oraz według krytycznie efektywnej granicy płynności o numerach seryjnych od 1 do 10. A więc, efektywna granica płynności zawiesiny, znajduje się pomiędzy krytycznymi granicami płynności kul o największym numerze nadal pływającym w zawiesinie i krytycznej granicy płynności najmniejszego numeru kuli zanurzonej w zawiesinie.

 

Krytyczne skuteczne granice płynności wszystkich kul podano w tabeli dla gęstości pomiędzy 1,02 a 1,32 g / cm3. Aby określić granicę płynności zawiesin o wyższej gęstości, dostępne są specjalne zestawy ciężkich kulek.

 

W trakcie przeglądu norm sprawdzających stabilność ścian szczelinowych oraz metod badania gruntu i fundamentów pod kątem płynów nośnych w konstrukcji ścian szczelinowych w 2013/2014, harfa kulkowa ujęta w normie DIN 4126, została znormalizowana w DIN 4127.

 

Harfa kulkowa 9000.00.84500
Standardowy zestaw kulek 9000.00.84503
Zestaw kulek "S" 9000.00.84518
Zapasowy zestaw kulek E56 9000.00.84519
Pojemnik analityczny 9000.00.84505
Talerz 9000.00.84517
Stojak do zapasowych kulek 9000.00.84504
Stojak 9000.00.84501