Harfa kulkowa

Harfa kulkowa

 

 

Za pomocą harfy kulkowej według normy DIN 4127 mierzy się granice płynności zawiesiny. Pomiar wykonuje się, zanurzając jednocześnie stalowe i szklane kule o różnych średnicach w badanej zawiesinie. Przy danej gęstości zawiesiny do każdej z tych kulek przyporządkowana jest inna krytyczna skuteczna granica płynności. Kule, których krytyczna granica płynności jest mniejsza od krytycznej granicy płynności zawiesiny, pozostają w stanie zawieszenia. Kule, których krytyczna granica płynności jest większa, niż krytyczna granica płynności zawiesiny, są zanurzone.

 

Kule są oznaczone w kolejności rosnącej oraz według krytycznie efektywnej granicy płynności o numerach seryjnych od 1 do 10. A więc, efektywna granica płynności zawiesiny, znajduje się pomiędzy krytycznymi granicami płynności kul o największym numerze nadal pływającym w zawiesinie i krytycznej granicy płynności najmniejszego numeru kuli zanurzonej w zawiesinie.

 

Krytyczne skuteczne granice płynności wszystkich kul podano w tabeli dla gęstości pomiędzy 1,02 a 1,32 g / cm3. Aby określić granicę płynności zawiesin o wyższej gęstości, dostępne są specjalne zestawy ciężkich kulek.

 

W trakcie przeglądu norm sprawdzających stabilność ścian szczelinowych oraz metod badania gruntu i fundamentów pod kątem płynów nośnych w konstrukcji ścian szczelinowych w 2013/2014, harfa kulkowa ujęta w normie DIN 4126, została znormalizowana w DIN 4127.

 

Harfa kulkowa 9000.00.84500
Standardowy zestaw kulek 9000.00.84503
Zestaw kulek "S" 9000.00.84518
Zapasowy zestaw kulek E56 9000.00.84519
Pojemnik analityczny 9000.00.84505
Talerz 9000.00.84517
Stojak do zapasowych kulek 9000.00.84504
Stojak 9000.00.84501

 

 

Brak dostępnych plików do pobrania w tej chwili