Produkty do kontroli cementu i płuczki wiertniczej

Harfa kulkowa

Prasa filtracyjna

Areometr

Obręcz testowa

Lejek Marsha

Wtryskiwacz

API Waga płuczkowa

Test zawartości piasku

Szirometr zgodnie z normą API 13B-1

Kompleksowy zestaw pomiarowy

Lejek zgodnie z PN-EN 445

Stoper o dokładności odcztu do 0,1 s

Sprzęt laboratoryjny

J-pierścień