Produkty do kontroli cementu i płuczki wiertniczej

Kompleksowy zestaw pomiarowy

Areometr

Waga płuczkowa

Prasa filtracyjna

Obręcz testowa

Wtryskiwacz

Zestaw do pomiaru zapiaszczenia

Harfa kulkowa

Lejek Marsha

Szirometr

Lejek zgodnie z PN-EN 445

Sprzęt laboratoryjny