Produkty do kontroli cementu i płuczki wiertniczej

Harfa kulkowa

Prasa filtracyjna

Areometr

Obręcz testowa

Lejek Marsha

Wtryskiwacz

Waga płuczkowa

Zestaw do pomiaru zapiaszczenia

Szirometr

Kompleksowy zestaw pomiarowy

Lejek zgodnie z PN-EN 445

Sprzęt laboratoryjny